Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50634
Title: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Authors: Som Khith Vong Phan Nha
Keywords: Quản lý nhà nước
Du lịch
Bo Kẹo
Lào
Abstract: Luận án chỉ ra những vấn đề đã được làm rõ, những khoảng trống nghiên cứu và xác định những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong nghiên cứu; Phân tích luận giải cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn QLNN về du lịch ở cấp tỉnh ở CHDCND Lào; luận giải đặc thù QLNN về du lịch cấp tỉnh liên kết với các tỉnh trong và ngoài nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo từ 2007 đến 2017, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu;, Đề xuất một hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Advisor: Trần Thị Hằng
Nguyễn Hữu Thắng
Issue Date: 2019-04-12
Type: Luận án
Extent: 223 trang, pdf
Method: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Language: vi
Right: Chuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom tat khith.doc PBkin.doc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT-Somkhit.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.