Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50634
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần Thị Hằng-
dc.contributor.advisorNguyễn Hữu Thắng-
dc.creatorSom Khith Vong Phan Nha-
dc.date.issued2019-04-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50634-
dc.description.abstractLuận án chỉ ra những vấn đề đã được làm rõ, những khoảng trống nghiên cứu và xác định những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong nghiên cứu; Phân tích luận giải cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn QLNN về du lịch ở cấp tỉnh ở CHDCND Lào; luận giải đặc thù QLNN về du lịch cấp tỉnh liên kết với các tỉnh trong và ngoài nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo từ 2007 đến 2017, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu;, Đề xuất một hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.-
dc.format.extent223 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsChuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục đào tạovi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectBo Kẹovi
dc.subjectLàovi
dc.titleQuản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Làovi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom tat khith.doc PBkin.doc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT-Somkhit.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.