Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50681
Title: Cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Cơ chế quản lý tài chính
Quản lý tài chính
Bệnh viện quân đội
Việt Nam
Abstract: Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017; rút ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các Bệnh viện quân đội trong tình hình mới.
Advisor: Bùi Đường Nghiêu
Đỗ Mạnh Hùng
Issue Date: 2019-04-23
Type: Luận án
Extent: 262 trang, pdf
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Kết luận mới của LA. tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 363,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận mới. tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 161,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luận án Nguyễn Anh Tuấn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt LA cấp HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 652,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.