Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50686
Title: Cơ cấu vốn mục tiêu của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Lan
Keywords: Cơ cấu vốn
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Xây dựng
Chứng khoán
Cơ cấu vốn mục tiêu
Abstract: Luận án phân tích cơ cấu vốn mục tiêu thông qua phân tích cơ cấu vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích thực nghiệm sẽ là một trong những cơ sở quan trọng cho các các nhà đầu tư và các nhà quản lý ra quyết định cấu trúc vốn hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Advisor: Lê Văn Luyện
Nguyễn Thị Hoài Lê
Issue Date: 2019-05-02
Type: Luận án
Extent: 175 trang
Method: Học viện Ngân hàng
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Đóng góp mới_April26.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới_dịch_April26.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 111,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan an_Nguyen Thi Tuyet Lan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 522,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án_dịch_April26.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 575,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.