Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50701
Title: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc
Authors: Phạm Hoài Nam
Keywords: Kế toán doanh thu
Chi phí
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Miền Bắc
Chế biến thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi
Abstract: Luận án làm rõ thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc.
Advisor: Phạm Thị Thu Thuỷ
Phạm Đình Phùng
Issue Date: 2019-05-06
Type: Luận án
Extent: 355 trang
Method: Học viện Tài Chính
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Kết luận mới tiếng Anh - Pham Hoai Nam (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 112,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận mới tiếng Việt - Pham Hoai Nam.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_PHAM HOAI NAM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHAM HOAI NAM - tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 529,21 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.