Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50724
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị Oanh
Keywords: Quản lý nhà nước
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Khu công nghệ cao
Thành phố Hồ Chí Minh
Công nghệ cao
Abstract: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI ở các khu công nghệ cao; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Advisor: Nguyễn Tấn Vinh
Ngô Hoài Anh
Issue Date: 2019-05-07
Type: Luận văn
Method: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Language: vi
Right: Chuyên trang Luận văn Luận án của Bộ Giáo dục và đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA _ Ng.Thi Oanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NGUYỄN THỊ OANH-TTLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Viet_ _ Ng.Thi Oanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 328,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.