Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50737
Title: Điều chỉnh chính sách biển Đông của Philippines trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn Thanh Minh
Keywords: Biển Đông
Tranh chấp chủ quyền biên
Đối thoại
Philippines
Abstract: Từ khi nhận chức vào ngày 30/6/2016 tới nay, Tổng thống Philippines rodrigo Duterte nhiều lần bày tỏ mong muốn xử lý ổn thỏa vấn đề biển Đông, khôi phục đối thoại, cải thiện quan hệ song phương với Trung Quốc. Sự cải thiện của quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã mở ra thời kỳ và cơ hội mới để giành được những thành quả rõ rệt hơn trong quá trình ohats triển kinh tế hiện nay. Đối thoại, hòa bình và hợp tác trở thành nguyên tắc cơ bản trong chính sách của Chính quyền Tổng thống Duterte đối với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở biển Đông. Cho dù có những phát ngôn về nội dung này đôi lúc trước sau có sự mâu thuẫn, xung đột với nhau, nhưng không ảnh hưởng đến nhận thức chung của bên ngoài về Chính quyền Tổng thống Duterte đang chuyển hướng hợp tác tích cực với Trung Quốc. Philippines chủ trương làm giảm căng thẳng trên biển trong quan hệ với Trung Quốc và nội dung này đã trở thành trọng tâm trong chính sách ngoại giao của Chính quyền Tổng thống Duterte.
Publisher: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Issue Date: 2018
Type: Tạp chí
Extent: 11 trang; pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 11(271) 2018
Language: vi
Right: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5.KTCT.11.2018 Chinh sach bien dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.