Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50751
Title: Cấu trúc và các biểu tượng trang trí nhà ở truyền thống của người Jawa ở Indonesia
Authors: Hoàng Thị Giang
Keywords: Indonesia
Người Java
Kiến trúc nhà
Biểu tượng trang trí
Abstract: Trong quá trình xây dựng, để có một ngôi nhà theo ý muốn, người Jawa không thể bỏ qua việc trang trí các biểu tượng trong ngôi nhà của mình. Bài viết tập trung tìm hiểu về cấu trúc và biểu tượng trang nhà ở truyền thống của người Jawa ở Indonesia.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4/2018
Language: vi
Right: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6.DNA.4.2018 Nha ơ truyen thong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.