Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50752
Title: Lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Authors: Vũ Đức Cường
Keywords: Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Việt Nam
Lực lượng lao động
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra đối với lực lượng lao động Việt Nam trong bối cảnh tham gia AEC, từ đó có những hàm ý chính sách giúp lao động Việt Nam tận dụng những cơ hội, vượt qua những thách thức và nâng cao năng suất lao động của Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu hội nhập
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4/2018
Language: vi
Right: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7.DNA.4.2018 Lao dong Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.