Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50770
Title: Kiến nghị sửa đổi một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 về lao động đặc thù
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Bộ luật lao động
Lao động đặc thù
Kiến nghị sửa đổi
Lao động nữ
Người khuyết tật
Chưa thành niên
Abstract: Các quy định của Bộ luật cũng đã bộc lộ một số điểm còn bất cập về lao động đặc thù, nhất là những quy định đối với lao động nữ. Trong khi đó, các ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành, đơn vị sử dụng lao động, người lao động,… trong thời gian qua xoay quanh vấn đề này vẫn còn trái chiều. Trên cơ sở quan điểm bảo vệ lao động này như thế nào cho phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay mà không ảnh hưởng tới những đặc điểm riêng của họ, bài tham luận chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong quy định của BLLĐ cần trao đổi trong hội thảo, trong đó trọng tâm là các quy định đối với lao động nữ. Để khắc phục những bất cập đó, bài tham luận đề xuất một số ý kiến sửa đổi.
Issue Date: 2019
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 trang
Method: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Pháp luật lao động Việt Nam dưới góc nhìn so sánh và quốc tế"
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.DoThiDung_Sua doi quy dinh ve lao dong dac thu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 252,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.