Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50801
Title: Cạnh tranh quyền lực giữa Đảng cầm quyền và liên minh Đảng đối lập qua các cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia
Authors: Nguyễn Thị Hồng Minh
Keywords: Malaysia
Bầu cử
Đảng cầm quyền
Đảng đối lập
Hệ thống chính trị
Abstract: Trong cuộc bầu cử quốc gia vừa diễn ra (9/5/2018), liên minh Đảng đối lập Pakatan Harapan đã làm nên chiến thắng lịch sử chấm dứt hơn 60 năm cầm quyền của Liên minh Barisan National. Bài viết tìm hiểu về những thay đổi trong tương quan quyền lực giữa liên minh Đảng cầm quyền và liên minh đối lập đã diễn ra trong vòng nửa thế kỷ qua thông qua các kỳ bầu cử ở Malaysia.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7/2018
Language: vi
Right: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6.ĐNA.7.2018 Tong tuyen cu Malaysia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.