Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50807
Title: Bước đầu tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn Lkhaon Khol ở Campuchia
Authors: Nguyễn Thị Thùy Dương
Keywords: Campuchia
Lkhaon Khol
Nghệ thuật biểu diễn
Sân khấu mặt nạ
Abstract: Nghiên cứu này chỉ ra những nét đặc sắc của biểu diễn mặt nạ Lkhaon Khol trong quả trình tiếp biến lâu dài và bước đầu khám phả những ứng xử của cộng đồng để bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của họ.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7/2018
Language: vi
Right: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9.ĐNA.7.2018 Nghe thuat bieu dien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.