Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50819
Title: Ngành trồng trọt Thái Lan trong điều kiện biến đổi khí hậu
Authors: Lê Phương Hòa, Hà Lê Huyền
Keywords: Thái Lan
Nông nghiệp
Biến đổi khí hậu
Abstract: Bài viết nhằm, cung cấp một bức tranh chung về tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp Thái Lan, trong đó tập trung vào nông nghiệp trồng trọt và những hành động của chính phủ nhằm giảm thiểu những tác động này.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8/2018
Language: vi
Right: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4.ĐNA.8.2018 Nganh trong trot Thai Lan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.