Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50837
Title: Hợp tác của ASEAN về chống ô nhiễm môi trường ở biển Đông từ năm 2003 đến nay
Authors: Đàm Huy Hoàng
Keywords: Biển Đông
ASEAN
Hợp tác
Kiểm soát xả thải
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Qua bài viết, tác giả mong muốn tìm hiểu và đánh giá tình hình hợp tác môi trường nói chung cũng như kiểm soát xả thải ra Biển Đông nói riêng của một số nước trong khu vực có liên quan.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3.ĐNA.9.2018 Hop tac ASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.