Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50845
Title: Một số chuyển biến trong Công giáo La Mã ở Philippines dưới thời kỳ thuộc địa Mỹ (1898 - 1946)
Authors: Trần Phương Thảo
Keywords: Philippines
Thuộc địa Mỹ
Công giáo La Mã
Chuyển biến
Tôn giáo
Abstract: Philippines là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có trên 80% dân số theo đạo Công giáo La Mã. Tôn giáo này không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, xã hội mà có những giai đoạn ảnh hưởng quyết định đến đời sống chính trị của Philippines. Bài viết tập trung tìm hiểu quá trình thế tục hóa, bản địa hóa Công giáo La Mã ở Philippines trong thời kì thuộc địa Mỹ.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2018
Language: vi
Right: Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8.ĐNA.9.2018 Công giao La Ma.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.