Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50850
Title: Cách mở đầu và kết thúc của kết cấu kiểu truyện nhân vật thông minh, láu lỉnh trong truyện dân gian Lào, Thái Lan, Campuchia
Authors: Nguyễn Thị Lý
Keywords: Kiểu truyện nhân vật thông minh, láu lỉnh
Truyện dân gian
Lào
Thái Lan
Campuchia
Abstract: Nhân vật thông minh, láu lỉnh là một kiểu nhân vật có trong truyện dân gian của nhiều nước Đông Nam Á lục địa, trong đó có Lào, Thái Lan và Campuchia. Những đặc điểm riêng về motif, nhẫn vật, kết cấu đã tạo ra một mẫu số chung về kiểu nhân vật độc đáo trong truyện dân gian ba nước. Bài viết dưới đây là kết quả nghiên cứu tiếp theo của tác giả về kiểu truyện dân gian này. Trong đó, tác giả tập trung tìm hiểu về cách mở đầu và cách kết thúc trong các chuỗi truyện về nhăn vật thông minh, láu lỉnh ở Lào, Thái Lan và Campuchia.
Date Created: 2018
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8.ĐNA.11.2018 Truyen dan gian Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.