Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Thị Lý-
dc.date.created2018-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50850-
dc.description.abstractNhân vật thông minh, láu lỉnh là một kiểu nhân vật có trong truyện dân gian của nhiều nước Đông Nam Á lục địa, trong đó có Lào, Thái Lan và Campuchia. Những đặc điểm riêng về motif, nhẫn vật, kết cấu đã tạo ra một mẫu số chung về kiểu nhân vật độc đáo trong truyện dân gian ba nước. Bài viết dưới đây là kết quả nghiên cứu tiếp theo của tác giả về kiểu truyện dân gian này. Trong đó, tác giả tập trung tìm hiểu về cách mở đầu và cách kết thúc trong các chuỗi truyện về nhăn vật thông minh, láu lỉnh ở Lào, Thái Lan và Campuchia.-
dc.format.extent9 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.subjectKiểu truyện nhân vật thông minh, láu lỉnhvi
dc.subjectTruyện dân gianvi
dc.subjectLàovi
dc.subjectThái Lanvi
dc.subjectCampuchiavi
dc.titleCách mở đầu và kết thúc của kết cấu kiểu truyện nhân vật thông minh, láu lỉnh trong truyện dân gian Lào, Thái Lan, Campuchiavi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11/2018-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8.ĐNA.11.2018 Truyen dan gian Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.