Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50855
Title: Nghiên cứu về chính trị - an ninh khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2014 - 2018: Thành tựu và những vấn đề đặt ra
Authors: Trần Khánh
Keywords: Cạnh tranh
Đông Nam Á
Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN
ASEAN
Biển đông
An ninh phi truyền thống
Campuchia
Myanmar
Abstract: Bài viết này đề cập những thành tựu nghiên cứu chính về chính trị-an ninh của Viện trong gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, nhất là khoảng 5 năm trở lại đây, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy nghiên cứu về lĩnh vực này.
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3.ĐNA.10.2018 Chinh tri an ninh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.