Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50873
Title: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Authors: Vũ Đức Đam
Keywords: Trả lời chất vấn
13/TTg-KGVX
Nguyễn Quốc Hưng
Đại biểu Quốc hội
Văn hóa
Kinh tế
Hội nhập quốc tế
Hội nhập văn hóa
Phát triển văn hóa
Abstract: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về chương trình khắc phục về phát triển và đầu tư cho văn hóa không tương xứng với phát triển kinh tế; hành động nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa hiện nay.
Issue Date: 2019-01-04
Type: Bản thông tin
Extent: 7 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.signed.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 867,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.