Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50879
Title: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Văn Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Authors: Trịnh Đình Dũng
Keywords: Trả lời chất vấn
124/TTg-KTTH
Trần Văn Minh
Đại biểu Quốc hội
Nhập khẩu phế liệu
Nguyên liệu sản xuất
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Văn Minh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh về việc phế liệu nhập khẩu tồn lưu có liên quan đến sự cố môi trường, và kết quả xử lý vấn đề này.
Issue Date: 2019-01-29
Type: Bản thông tin
Extent: 7 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 124.signed_01.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 510,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.