Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50912
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách tại các điểm du lịch tâm linh ở Việt Nam
Authors: Thân Trọng Thụy
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Lòng trung thành
Du khách
Du lịch
Du lịch tâm linh
Việt Nam
Abstract: Luận án xây dựng và kiểm chứng mô hình nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau tới tính hấp dẫn điểm đến, sự hài lòng và lòng trung thành của du khách trong mối quan hệ với niềm tin tâm linh đối với các điểm đến du lịch tâm linh tại Việt Nam.
Advisor: Lê Anh Tuấn
Nguyễn Văn Mạnh
Issue Date: 2019-06-05
Type: Luận án
Extent: 204 trang, pdf
Method: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Language: vi
Right: Chuyên trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_ThanTrongThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_ThanTrongThuy_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 340,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_ThanTrongThuy_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 196,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_ThanTrongThuy_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 260,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_ThanTrongThuy_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 340,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.