Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50919
Title: Năm 2018, Du lịch Việt Nam đạt nhiều thành tựu
Authors: Hạ Vân
Keywords: Thành tựu
Du lịch
Việt Nam
Tiềm lực
Abstract: Năm 2018, ngành du lịch đã đón 15,6 triệu khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620 nghìn tỷ đồng . Du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển vượt bậc và hứa hẹn sẽ bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu trong năm 2019.
Issue Date: 2019-02-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang
Method: Trang điện tử Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. Năm 2018, Du lịch Việt Nam đạt nhiều thành tựu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 380,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.