Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50922
Title: Việt Nam trong nhóm 3 nước tăng trưởng du lịch cao nhất
Authors: Nhật Nam
Keywords: Việt Nam
Nhóm 3 nước tăng trưởng du lịch cao nhất
Tăng trưởng du lịch
Abstract: Năm 2018, Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017.
Issue Date: 2019-03-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf
Method: Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.