Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50930
Title: Việt Nam là điểm nhấn du lịch thế giới 2018
Keywords: Việt Nam
Điểm nhấn du lịch thế giới
2018
Abstract: Trong giai đoạn từ 2015- 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 1,63 lần (từ 8 triệu lượt năm 2015 tăng lên 13 triệu lượt năm 2017), đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 28%/ năm.
Issue Date: 2018-10-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf
Method: Cổng thông tin Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Language: vi
Right: Theo baovanhoa.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7. Việt Nam là điểm nhấn du lịch thế giới 2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 363,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.