Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50959
Title: Hoàn thiện pháp luật để nâng cao vai trò, trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
Authors: Đặng Văn Hải, Trịnh Văn Tú
Keywords: Phòng, chống tham nhũng
Kiểm toán Nhà nước
Hoàn thiện pháp luật
Abstract: Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Thông qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý hàng trăm vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách gây thất thoát lớn nguồn lực quốc gia, đồng thời, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phòng, chống tham nhũng, thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản công. Để nâng cao vai trò của Kiểm toán nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Kiểm toán Nhà nước và phòng, chống tham nhũng hiện nay.
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Issue Date: 2018-09-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 18(370)T9/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-NCLP18.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.