Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/50981
Title: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Authors: Vương Đình Huệ
Keywords: Trả lời chất vấn
1856/TTg-KTTH
Thạch Phước Bình
Đại biểu Quốc hội
ICOR
Đầu tư công
Abstract: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh về vấn đề nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình hình sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội thời gian vừa qua.
Issue Date: 2018-12-24
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1856 (2).signed.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 518,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.