Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51020
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 1, quý I-2014
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp
Việc làm
Lực lượng lao động
Cung ứng lao động
Thất nghiệp
Lao động
Bảo hiểm lao động
Việc làm
Thị trường lao động
Description: Thông kê số liệu về tình hình thị trường lao động Việt Nam, những chuyển biến tích cực về lực lượng lao động cũng như thị trường việc làm cho lao động.
Issue Date: 2014
Type: Bản thông tin
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 151874214375165793914437757673720448312.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.