Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51027
Title: Chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Nguyên thủ quốc gia
Nguyên thủ
Chế định nguyên thủ quốc gia
Hiến pháp Việt Nam
Mô hình nguyên thủ quốc gia
Abstract: Bài viết phân tích chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu và chỉ ra xu hướng của các nước lớn (Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc) trên thế giới hiện nay là vai trò của người đứng đầu Nhà nước, từ đó khẳng định việc Tổng bí thư Đảng cầm quyền đồng thời giữ chức Chủ tịch nước là phù hợp với xu hướng của thế giới đương đại và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.
Issue Date: 2018-12
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; tr.3-8, 17; pdf.
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 12/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 12/2018
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-NNPL 12.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.