Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51032
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Số 19, quý 1 năm 2016
Keywords: Thất nghiệp
Thiếu việc làm
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm thất nghiệp
Thu nhập lao động
Việc làm
Lực lượng lao động
Thị trường lao động
Lao động
Description: Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 1 năm 2016. Phân tích kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động và dự đoán triển vọng thị trường lao động trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bản thông tin
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66262081217298212272293071065099913912.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 644,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.