Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51055
Title: Bình luận các quy định về an ninh việc làm theo Bộ luật lao động năm 2019
Authors: Đoàn Xuân Trường
Keywords: Việc làm
An ninh việc làm
Bộ Luật Lao động năm 2019
Description: An ninh việc làm (ANVL) là một thành tố chủ chốt của mô hình an ninh linh hoạt việc làm. Đây là mô hình được phát triển tại các nước châu Âu từ những năm 90 của thế kỷ XX. ANVL trong Bộ luật lao động (BLLĐ) chính là bảo vệ người lao động (NLĐ) để duy trì ổn định việc làm, chống lại các nguy cơ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) tùy tiện, trái pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để NLĐ quay lại thị trường lao động khi bị mất việc làm. Bài viết phân tích các quy định của BLLĐ năm 2019 về an ninh việc làm để nghiên cứu sự phát triển của các quy phạm pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Nghề luật, số 03 -2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3b25b6fa-7cf8-4677-b484-4f4210ff7495.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.