Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51124
Title: Tư tưởng của Yuvali Noah Harari về vấn đề lao động và việc làm trong thời đại trí tuệ nhân tạo
Authors: Nguyễn Vân Hạnh
Keywords: Tư tưởng
Yuval Noah Harari
Lao động
Việc làm
Trí tuệ nhân tạo
Description: Bộ ba cuốn sách của Yuvai Noah Harari gồm "Sapiens: Lược sử loài người" (xuất bản năm 2014), "Homo Deus: Lược sử tương lai" (xuất bản năm 2016) và "21 bài học cho thế kỷ XXI" (xuất bản năm 2018) đã đưa ra những nghiên cứu tổng quát về lịch sử loài người, từ đó dự báo tương lai của con người trong kỷ nguyên số. Bài viết phân tích một mảng nhỏ trong dự báo của Harari về vấn đề lao động và việc làm trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI): việc làm truyền thông sẽ biến mất, việc làm mới ra đời, sự ra đời của giai cấp vô dụng, từ vấn đề lao động và việc làm sẽ dẫn đến sự gia tăng bắt bình đẳng và biến động chính trị-xã hội dữ dội.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Thông tin Khoa học xã hội, số 8 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • ef024d24-78ca-410c-a3a8-d9cc4eea42c6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.