Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51142
Title: Một số vấn đề về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Đinh Nguyệt Hà
Keywords: Hợp đồng
Lao động
Hợp đồng lao động
Chất dứt hợp đồng
Đơn phương
Đơn phương chấm dứt
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Description: Qua thực tiễn, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án lao động cho thấy còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng, về thủ tục báo trước cho người lao động, đặc biệt là đối với trường hợp người lao động chưa thành niên và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bài viết đã nêu ra căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, thủ tục khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hoạt đồng lao động và kiến nghị một số giải pháp.
Issue Date: 2020-08-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 05 trang
Source: Tạp chí Kiểm sát số 20, năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7ad13cf2-3abc-4948-baea-fa529db33147.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.