Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51168
Title: Fast-tracking HIV treatment: Parliamentary action and policy options
Other Titles: Điều trị HIV: Các lựa chọn chính sách và hành động của Nghị viện
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: HIV/AIDS
HIV
HIV treatment
Điều trị HIV
Parliamentary
Nghị viện
Abstract: Điều trị HIV là nền tảng của phản ứng với AIDS, giúp ngăn ngừa tử vong liên quan đến AIDS và ngăn ngừa nhiễm trùng mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang chết vì điều trị HIV không đến được với tất cả những ai cần nó. Ấn phẩm này liệt kê các hành động mà các nghị sĩ có thể thực hiện để tăng khả năng tiếp cận điều trị HIV và cung cấp minh họa về thực hành tốt của các nhà lập pháp và các nghị sĩ riêng lẻ
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 56 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59. hiv-treatment-en.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.