Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51172
Title: Parliamentary action plan on climate change
Other Titles: Kế hoạch hành động của Quốc hội về biến đổi khí hậu
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliamentary
Nghị viện
Climate change
Biến đổi khí hậu
Climate
Khí hậu
Abstract: Báo cáo đánh giá nghị viện là trung tâm của phản ứng với biến đổi khí hậu. Tập tài liệu tập trung vào vai trò của nghị viện trong việc tăng cường phản ứng quốc tế. Nó cũng nhấn mạnh bốn lĩnh vực hành động chính với các khuyến nghị thiết thực về cách đạt được phân phối nhằm giảm phát thải nhà kính toàn cầu và giảm thiểu tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 44 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63. climat16-e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.