Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51183
Title: Shades of green: an introduction to the green economy for parliamentarians
Other Titles: Sắc thái của màu xanh lá cây: Giới thiệu về nền kinh tế xanh cho các Nghị sĩ
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Parliamentary
Nghị viện
Shades of green
Sắc thái của màu xanh lá cây
Economic growth
Phát triển kinh tế
Evaluate
Đánh giá
Abstract: Khái niệm về nền kinh tế xanh đã được phát triển để nắm bắt mối quan hệ đa hướng này giữa nền kinh tế và môi trường. Trong thực tế, khái niệm này không dễ thực hiện. Ngoài ra còn có nguy cơ giảm nền kinh tế xanh xuống một bộ chính sách môi trường đơn giản. Nhiều sắc thái của màu xanh lá cây tạo nên bức tranh phức tạp của nền kinh tế xanh. Khi sự quan tâm đến mô hình kinh tế này tăng lên, cần phải làm rõ khái niệm và làm quen với những người ra quyết định quan trọng, như nghị sĩ, với những cách thức có thể áp dụng cho các bối cảnh quốc gia khác nhau.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63. en_2019-green_economy_web (1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.