Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51216
Title: IPU Information Brochure
Other Titles: Tài liệu thông tin IPU
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: IPU Information
Tài liệu thông tin IPU
Report
Báo cáo
IPU
Abstract: Tài liệu thông tin IPU mới, có màu sắc và được minh họa bằng nhiều hình ảnh, cho thấy sự năng động và đa dạng trong công việc của tổ chức, và nêu bật vị trí độc nhất mà IPU chiếm giữ giữa các tổ chức chính trị quốc tế.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32. broch06-e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.