Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51244
Title: 18 triệu lao động làm công ăn lương tại Việt Nam – họ là ai?
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Người lao động
Doanh nghiệp
Abstract: Báo cáo tóm tắt mới của Văn phòng ILO Việt Nam hé lộ một bức chân dung toàn diện về người lao động làm công ăn lương tại Việt Nam. Những đặc điểm quan trọng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, phục vụ tốt nhất cho lực lượng lao động, đáp ứng những nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, hỗ trợ việc tái cơ cấu và phát triển toàn diện của đất nước.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2015-07-21
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 94. wcms_384764.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.