Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51244
Title: Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Authors: Lò Thị Việt Hà
Keywords: Bảo vệ môi trường
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường
Môi trường
Description: Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo vệ môi trường góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác động về môi trường. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường hiện hành đang đứng trước yêu cầu cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Abstract: Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo vệ môi trường góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác động về môi trường. Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường hiện hành đang đứng trước yêu cầu cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2e0ca5d7-61d8-4e0e-8b16-56b45878a6cd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.