Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51349
Title: Hướng tới cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Người khuyết tật
Bình đẳng giới
Abstract: Hướng dẫn này thể hiện quan điểm nhìn nhận vấn đề về người khuyết tật như một vấn đề về quyền.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2004-01-01
Type: Báo cáo
Extent: 71 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 192. wcms_144580.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 827,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.