Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51352
Title: Tác động của chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp (SYB) đối với nữ doanh nhân ở Việt Nam
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động
Quan hệ lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Khởi sự doanh nghiệp
Nữ doanh nhân
Abstract: Điều tra nhằm đánh giá tác động của Chương trình đào tạo nữ doanh nhân ở khu vực nông thôn.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2003-01-01
Type: Báo cáo
Extent: 66 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 195. wcms_144548.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.