Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51393
Title: Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015
Authors: Vụ Kinh tế nông nghiệp
Keywords: Thủy sản
Nông nghiệp
2015
Tình hình sản xuất
Nông, lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Description: Báo cáo tập trung phân tích về tình hình thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015 từ đó đề xuất các giải pháp cho năm 2016
Abstract: Báo cáo tập trung phân tích về tình hình thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015 từ đó đề xuất các giải pháp cho năm 2016
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Coverage: 16 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 154093376408624929706790984598926132465.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 186,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.