Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51416
Title: Việt Nam trong nhóm 3 nước tăng trưởng du lịch cao nhất
Authors: Nhật Nam
Keywords: Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018 của ngành du lịch Việt Nam
Abstract: Năm 2018, Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất. Kết quả này là sự nỗ lực lớn của toàn ngành du lịch mà nòng cốt là các doanh nghiệp du lịch xuất sắc, tiêu biểu. Bài viết nêu ra diễn biến buổi lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018 của ngành du lịch Việt Nam.
Publisher: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Issue Date: 2019-03-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 02 trang, pdf.
Method: http://baochinhphu.vn/Du-lich/Viet-Nam-trong-nhom-3-nuoc-tang-truong-du-lich-cao-nhat/362370.vgp
Language: vi
Is Format of: http://baochinhphu.vn/Du-lich/Viet-Nam-trong-nhom-3-nuoc-tang-truong-du-lich-cao-nhat/362370.vgp
Right: Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.