Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51417
Title: Sách trắng về vấn đề IUU và các kiến nghị
Authors: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản Việt Nam
Keywords: Chế biến
Xuất khẩu thủy hải sản
Khai thác thủy sản
Thủy hải sản
Thủy sản
Ngư dân
VASEP
Thủy sản Việt Nam
IUU
Description: Sách chuyển tải những thông tin cơ bản về IUUgóp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân Việt Nam, là những thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thị trường EU về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, ngành thủy sản Việt Nam trong chiến dịch chống khai thác IUU trước mắt và lâu dài.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Coverage: 72 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34436708259708905939773154934313615746.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.