Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51420
Title: Về xác định thời điểm chuyển quyền sử dụng đất
Authors: Châu Thị Khánh Vân
Keywords: Thời điểm chuyển quyền sử dụng đất
Đăng ký giao dịch
Đăng ký quyền sở hữu
Quyền sở hữu
Chuyển quyền sở hữu
Thời điểm
Chuyển quyền sử dụng đất
Description: Bài viết phân tích các nội dung có liên quan đến chứng minh nhận định về việc xác định thời điểm chuyển quyền sử dụng đất và đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67501345074652889958043030233813938569.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.