Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51421
Title: 93% khách quốc tế hài lòng khi du lịch Việt Nam
Authors: Nhật Nam
Keywords: Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2017
Tổng cục Du lịch
Abstract: Trong những năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng lên do chất lượng dịch vụ du lịch của nước ta ngày càng phát triển. Kết quả tổng hợp cho thấy hơn 93% khách du lịch hài lòng khi đến Việt Nam. Bài viết này thể hiện rõ điều đó.
Publisher: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Issue Date: 2018
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 02 trang, pdf.
Method: http://baochinhphu.vn/Du-lich/93-khach-quoc-te-hai-long-khi-du-lich-Viet-Nam/341007.vgp
Language: vi
Is Format of: http://baochinhphu.vn/Du-lich/93-khach-quoc-te-hai-long-khi-du-lich-Viet-Nam/341007.vgp
Right: Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. 93% khách quốc tế hài lòng khi du lịch Việt Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 333 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.