Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51459
Title: Khái niệm công bằng trong nguyên tắc công bằng, hợp lý khi sử dụng tài nguyên xuyên quốc gia
Authors: Lê Minh Nhựt
Keywords: Nguyên tắc công bằng hợp lý
nguồn nước quốc tế
Ô nhiễm không khí xuyên biên giới
Abstract: Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với một số vấn đề liên quan đến môi trường xuyên biên giới, điển hình là việc sử dụng chung nguồn nước sôngt Mekong, ô nhiễm không khí xuyên biên giới từ phía Bắc do Trung Quốc xả thải, ô nhiễm khói mù xuyên biên giới từ phía Nam do cháy rừng từ Indonesia. Tuy nhiên, những cơ sở để bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích khái niệm công bằng trong nguyên tắc công bằng, hợp lý khi xử dụng nguonf tài nguyên xuyên quốc gia, chứng minh nguyên tắc trên như một nguồn tập quán khi các quốc gia liên quan chưa ký kết các điều ước quốc tế, từ đó đưa ra các kiến nghị tương ứng.
Issue Date: 2018
Type: Tạp chí
Extent: 8 trangt; tr.66-73; pdf.
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý số 5(117) 2018
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý số 5(117) 2018
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-KHPL 5.18-kncongbangtnquocgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.