Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51481
Title: The 35th General Assembly Asean inter Parliamentary Assembly
Other Titles: Hôi nghị liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 35
Authors: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Keywords: Policy
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
Report
Báo cáo
ASEAN
Liên minh nghị viện
Parliamentary Assembly
Abstract: Báo cáo về các cuộc đối thoại với các quan sát viên của AIPA
Publisher: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Issue Date: 2014-09
Type: Báo cáo
Extent: 1 trang; pdf
Method: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Language: en
Right: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 00. Report on Dialogue with Observers-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 124,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.