Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51490
Title: Afghanistan's Constitution of 2004
Other Titles: Hiến pháp Afghanistan 2004
Authors: Quốc hội Afghanistan
Keywords: Hiến pháp Afghanistan 2004
Hiến pháp
Afghanistan
Constitution
Abstract: Với niềm tin vào Chúa lâu từ xa xưa, cùng với ảnh hưởng của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như Tuyên ngôn toàn cầu về Quyền con người, Hiến pháp Afghanistan ra đời nhằm mục đích Hình thành một xã hội dân sự trống rỗng của áp bức, tàn bạo, phân biệt đối xử cũng như bạo lực, dựa trên luật pháp, công bằng xã hội, bảo vệ sự liêm chính và nhân quyền, và đạt được các quyền tự do và quyền cơ bản của nhân dân,...
Publisher: https://www.constituteproject.org
Issue Date: 2019/01/29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 37 trang, trang 01 - trang 37, pdf.
Method: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Language: en
Is Format of: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Right: https://www.constituteproject.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Afghanistan_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.