Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51493
Title: Andorra's Constitution of 1993
Other Titles: Hiến pháp của Andorra 1993
Authors: Đại hội đồng Andorra
Keywords: Andorra's Constitution of 1993
Hiến pháp của Andorra 1993
Constitution
Hiến pháp
Abstract: Người Andorran, với sự tự do và độc lập hoàn toàn, và trong việc thực hiện chủ quyền riêng. Ý thức về sự cần thiết phải tuân thủ cấu trúc thể chế của Andorra mới hoàn cảnh do sự phát triển của địa lý, lịch sử và môi trường văn hóa xã hội. Với mong muốn sử dụng mọi nỗ lực để thúc đẩy các giá trị như tự do, công bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội, và để giữ và củng cố các mối quan hệ hài hòa của Andorra với các nước thế giới, và đặc biệt là với các nước láng giềng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại và hòa bình, Hiến pháp này ra đời....
Publisher: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Issue Date: 2019/01/29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 32 trang, trang 01 - trang 32, pdf.
Method: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Language: en
Is Format of: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Right: https://www.constituteproject.org
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Andorra_1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.