Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51494
Title: Angola's Constitution of 2010
Other Titles: Hiến pháp Angola năm 2010
Authors: Quốc hội Angola
Keywords: Angola's Constitution of 2010
Hiến pháp Angola năm 2010
Angola's
Hiến pháp
Constitution
Abstract: Chúng tôi, người dân Angola, thông qua các đại diện hợp pháp của nó, các nhà lập pháp của quốc gia, được bầu tự do trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9 năm 2008; Chúng tôi xin thông qua Hiến pháp này với tư cách là Luật tối cao và cơ bản của Cộng hòa Angola...
Publisher: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Issue Date: 2018-01-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 91 trang, trang 01 - trang 91, pdf.
Method: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Language: en
Is Format of: https://www.constituteproject.org/search?lang=en
Right: https://www.constituteproject.org
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Angola_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 483,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.