Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51497
Title: Armenia's Constitution of 1995 with amendments through 2015
Other Titles: Hiến pháp Armenia năm 1995, sửa đổi năm 2015
Authors: Quốc hội Armenia
Keywords: Armenia's
Hiến pháp
Constitution
Abstract: Hiên pháp ghi nhận rằng người Armenia, công nhận các nguyên tắc cơ bản của Armenia, khát vọng nhà nước và quốc gia được ghi trong Tuyên bố về độc lập của Armenia, đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của tổ tiên để khôi phục nhà nước có chủ quyền, dành riêng cho việc củng cố và thịnh vượng của tổ quốc, với mục đích đảm bảo tự do, hạnh phúc và đoàn kết công dân của các thế hệ, và khẳng định cam kết của mình đối với giá trị phổ quát, thông qua Hiến pháp Cộng hòa Armenia.
Publisher: Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-01-18
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 82 trang, trang 01 - trang 82, pdf.
Method: Comparative Constitutions Project
Language: en
Is Format of: Comparative Constitutions Project
Right: Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Armenia_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 411,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.